Čo sú rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie sú doslova magická náhľadová metóda s veľkým potenciálom zmeniť naše rodinné a partnerské vzťahy k lepšiemu. Na vlastnom prípade však viem, aké náročné bolo z rýchleho vysvetľovania pochopiť, ako to celé v praxi funguje, a prečo stojí za pokus zažiť ich na vlastnej koži. Odpoveďou má byť tento článok, ktorý stručne a prehľadne […]

Vlastná cesta

Je len relatívne múdre hľadať správne cesty v našich životoch, alebo sa nad nimi príliš zamýšľať, či o nich pochybovať, pretože v skutočnosti je jedinou správnou cestou tvoja vlastná, nech už je akákoľvek. Poznanie a pohyb dopredu totiž nevyplývajú zo zvolenia ten “správnej alternatívy”, ale zo skúsenosti získanej z AKEJKOĽVEK voľby, ktorú slobodne urobíme. Iste, […]

Neviditeľné šaty drogových závislostí

O závislostiach sa najčastejšie hovorí v spojení s alkoholom, drogami, cigaretami a najnovšie aj vo vzťahu k hracím automatom alebo hraniu počítačových hier. Tieto oblasti závislosti patria z rôznych sociálnych dôvodov medzi tie najvýraznejšie, ale ani zďaleka to neznamená, že patria medzi tie najhlavnejšie alebo najrozšírenejšie. V skutočnosti je život zvrchovaného jednotlivca v slobode a bez škodlivých návykov a nevedomých programov len […]