Bohužiaľ, svet je plný nezrelých mužov.

Takých, čo nikdy neprijali osobnú zodpovednosť za svoj život, nedokážu prekonať svoje slabosti, nevedia zaujať opačné pohlavie alebo žijú v tieni svojich žien. Mnohí sa v tomto svete nedokážu presadiť, ale zato slúžia svojim partnerkám, ktoré nimi pohŕdajú alebo sa s nimi bez výčitiek rozchádzajú. Dôvod je stále ten istý. V skutočnosti sa nikdy nestali mužmi!

Stať sa mužom znamená v prvom rade pochopiť, že my muži sme od podstaty iní ako ženy, a že keď si chceme podrobiť tento svet a byť pre ženy príťažlivým samčekom, musíme si osvojiť postupy, ktoré budujú našu jedinečnú mužskú formu. Táto forma sa spravidla buduje prostredníctvom mužských vzorov odovzdávaných z otca na syna alebo priamo uprostred živého mužského spoločenstva.

LENŽE

Naši otcovia nám tieto vzory správania nikdy neodovzdali, pretože ich sami nepoznali (a to zrejme aj kvôli dvom svetovým vojnám a rozpadu rodových aktivít, v rámci ktorých sa muži združovali). A keďže sa dnešní muži len bezradne popletajú životom, stratení a neistí, čo by mali robiť, tak iniciatívu, zodpovednosť a rozhodovanie prezvali do rúk ženy. A keď sa nakoniec tieto silné ženy poprepájajú s neistými a slabými mužmi, porodia im synom, ktorí vo svojich otcoch nedokážu vnímať pevný ústredný bod. A tak sa následne aj oni sami v dospelosti dostávajú do područia silných a dominantných žien, ktoré im vládnu alebo ich odmietajú.

Ale niečo sa na tomto svete predsa len mení! Muži dostávajú nové príležitosti, ako tento začarovaný kruh pretnúť a nastoliť rovnováhu a harmóniu v mužsko-ženských vzťahoch. Základom je však istá miera sebareflexie a odvahy pozrieť sa pravdivo do svojho vnútra aj navonok a potom už len urobiť prvý krok k zmene.

Návrat kráľa

Séria 7+1 stretnutí v mužskom kruhu vám poskytuje jedinečnú možnosť znova sa naučiť kráčať po mužskej ceste, osvojiť si základné znalosti mužského kódu a postupne dozrieť do zrelej silnej a sebavedomej mužnosti.

Prihlásiť na kurz


Želám si dostávať novinky emailom.

Odoslaním prihlášky súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle GDPR. Viac informácií.