Monthly Archives: september 2018

Neviditeľné šaty drogových závislostí

O závislostiach sa najčastejšie hovorí v spojení s alkoholom, drogami, cigaretami a najnovšie aj vo vzťahu k hracím automatom alebo hraniu počítačových hier. Tieto oblasti závislosti patria z rôznych sociálnych dôvodov medzi tie najvýraznejšie, ale ani zďaleka to neznamená, že patria medzi tie najhlavnejšie alebo najrozšírenejšie. V skutočnosti je život zvrchovaného jednotlivca v slobode a bez škodlivých návykov a nevedomých programov len […]

Spoločnosť za práva náhod

Najprv sa sám seba s prvotným pousmiatím pýtam, kto si tak bezohľadne a bez najmenšieho zamyslenia dovolí popierať náhodám právo na ich existenciu. Keby sa to stalo čo i len s najmenším zrnkom prachu na tejto Zemi, asi by sa našiel aspoň jeden človek, ktorý by sa ho zastal s tvrdením, že i to zrnko prachu má svoje miesto v mozaike našej […]