Rodinné konštelácie sú doslova magická náhľadová metóda s veľkým potenciálom zmeniť naše rodinné a partnerské vzťahy k lepšiemu.

Na vlastnom prípade však viem, aké náročné bolo z rýchleho vysvetľovania pochopiť, ako to celé v praxi funguje, a prečo stojí za pokus zažiť ich na vlastnej koži. Odpoveďou má byť tento článok, ktorý stručne a prehľadne popíše princípy, priebeh a účinky konštelačného stretnutia v skupine.

Čo ste už možno počuli

Ak ste sa už stretli s podivnou zmienkou, že na konštelačných stretnutiach na ľudí pôsobia zvláštne neviditeľné sily, ktoré akoby samé hýbali našimi telami a zároveň nám umožňujú prežívať rôzne emócie, všetko z toho je pravdou. Avšak zároveň je to omnoho viac.

Rodinné konštelácie v sebe ukrývajú silný transformačný a liečebný rozmer, ktorý môže účastníkom stretnutia odkryť veľa nevideného a pomôcť im so zmenou v bolestivých vzťahoch. Akonáhle človek uvidí, aké ukryté podvedomé programy na neho pôsobia, a aké majú negatívne dôsledky, môže sa konečne rozhodnúť, ako bude ďalej žiť, a čo chce vo svojom živote zmeniť. Pretože jediným skutočným liekom na všetky naše trápenia je slobodná voľba!

Priebeh konštelačného stretnutia

Typické konštelačné stretnutie sa realizuje v skupine osôb, ktorá má svoju vlastnú dynamiku a atmosféru. Účastníci sedia v kruhu, ktorý zároveň vymedzuje priestor, kde neskôr dochádza k interakcii medzi nimi. V úvode každého konštelačného sedenia prebehne rozhovor medzi konštelárom (moderátor a facilitáror stretnutia) a klientom, ktorý objasní podstatu svojho viditeľného problému.

Na základe tohto rozhovoru konštelár pre klienta zadefinuje kľúčové postavy, resp. prvky rodinného či iného systému a požiada ho, aby si spomedzi ostatných účastníkov stretnutia intuitívne vybral tých, ktorí budú tieto kľúčové postavy predstavovať. Potom klient tieto postavy v priestore rozmiestni do vzájomnej súvzťažnosti, to jest ako on sám vníma, že sú nastavené vzťahy medzi nimi (orientácia k sebe či od seba, vzdialenosť postáv k sebe blízka alebo ďaleká a pod.). V tomto bode aktívna úloha klienta (zadávateľa zákazky) končí, sadá si na vymedzené miesto v kruhu a do konca konštelácie spravidla len pasívne vníma, čo sa deje.

Vybraní účastníci konštelácie sa pokiaľ možno čo najviac uvoľnia od svojich vlastných myšlienok a pocitov a nechajú na seba pôsobiť konštelačné pole. Toto môže byť pre úplných nováčikov v konšteláciách trochu mätúce a občas majú buď tendenciu premietať do role svoje vlastné racionálne úvahy, ako by sa mali tieto postavy správať, alebo nadobudnú dojem, že nič necítia ani netušia, čo by mali robiť. Riešenie tejto úvodnej strnulosti je v zbavení sa akýchkoľvek myšlienok a uvoľnení sa do svojho tela, pretože práve telo a jeho vlastné pocity (napr. jemná tendencia či nutkanie priblížiť či odísť od niektorých postáv, otočiť sa inak, sadnúť si, precítiť náhlu únavu, radosť, či smútok a pod.) je kľúčom k správnemu vstupu do konštelačnej role.

„Magické“ účinky konštelácií

Vzájomná interakcia medzi účastníkmi je výsledkom pôsobenia konštelačného poľa medzi nimi. Každý z predstaviteľov na začiatku konštelácie dobrovoľne prijíma mentálne a energetické vzory predstavovaných postáv či prvkov na celej ich škále mimo časovej chronológie (to jest aj hlboko do minulosti), a ak sa dostatočne uvoľní, môžu tieto vzory cez neho pôsobiť vo svojej autentickej podobe. Deje sa tak napriek tomu, že predstavitelia tieto osoby spravidla vôbec nepoznajú ani o nich nič nevedia nad rámec úvodného zdieľania klienta. V súčasnosti nie je celkom jasné, ako presne tento princíp funguje, z mnohopočetných skúseností ako aj svedectiev dotknutých osôb je však potvrdené, že skutočne funguje.

Samotná interakcia medzi predstaviteľmi jednotlivých postáv prebieha bez priameho vplyvu klienta (zadávateľa zákazky), ktorého úlohou je len sledovať, čo sa v skutočnosti medzi osobami v jeho vzťahoch deje, prečo sa to deje, a aké to má dôsledky na jeho život. Touto spontánnou interakciou sa odkrývajú práve tie skryté vzorce správania, ktoré sú pre jeho súčasné vzťahy veľmi kľúčové, pretože vopred definujú správanie jednotlivých osôb vo vzťahoch a tým pádom aj dôsledky ich konaní. To, čo je pred nami skryté a zároveň to má na nás nejaký účinok, totiž pôsobí ako akési osudové predurčenie a nemožnosť reálne vo svojom živote niečo zmeniť. V skutočnosti sú to však hlavne naše vlastné emocionálne podmienenia, ktoré vymedzujú mantinely našich akcií a reakcií a zamotávajú nás v cyklickom správaní.

Liečenie vzťahov

Ak napríklad niekto v ranom detstve prežije nejakú zásadnú traumu, roky dospievania a dospelosti ju môžu prekryť tak veľmi až na ňu úplne zabudne. Na hlbšej emocionálnej úrovni však táto trauma stále pôsobí ako skrytý program a v kritickej situácii spúšťa ďalšie emócie, napr. hnev, strach či úzkosti. Dospelý človek súvislosť medzi detskou traumou a súčasným správaním už vôbec nemusí vnímať, takže aj riešenie jeho súčasných problémov (resp. následkov jeho vlastných emočných reakcií) je mimo jeho dosah, lebo nevidí ich príčinu. Konštelácia ako náhľadová metóda môže túto súvislosť znova odkryť a tým dáva klientovi jedinečnú šancu túto traumu si znova pozrieť, pasívne prežiť a nanovo si usporiadať vzťahy k sebe, či k iným osobám vo svojom živote. Akonáhle pochopíme, prečo sa nám niečo deje, môžeme postupne uvoľňovať a začať liečiť práve tieto prvotné príčiny.

Už samotný vhľad do vzťahových súvislostí môže pre klienta znamenať veľký posun, pretože môže konečne urobiť vedomú voľbu. Ak je však konštelár dostatočne skúsený, môže do konštelácií zakomponovať vlastné liečivé prvky v podobe krátkeho vhodne zvoleného mini-rituálu či cielenej katarzie. Môže ísť napríklad o vzdanie úcty rodičom za život, ktorý sme od nich dostali, a tým pádom sa uvoľniť do hojnosti života, či odpustenie sebe samému alebo inej osobe, ktorej sa to doteraz nedostávalo, čo spôsobovalo chladné vzťahy, či pracovné neúspechy dokonca aj nad rámec jednej generácie (zo starých rodičov na vnukov a pod.). Konštelár sa tiež môže pričiniť o zámerné vystupňovanie dôležitej emócie niektorej z konštelačných postáv, ktorá bola dlhodobo potláčaná a na energetickej úrovni spôsobovala zásadný osobnostný blok či chorobu. Prerazenie tohto emocionálneho bloku nakoniec spôsobí citové uvoľnenie a psychickú úľavu, ktoré je už sama o sebe veľmi liečivá.

Záver ako pozvanie

Popísať dopodrobna všetko, čo možno na konšteláciách zažiť a spoznať či už ako klient alebo ako účastník, je nad rámec tohto článku. Situácia každého klienta je iná, každá skupina je iná a rovnako je iná aj vlastná metóda práce každého konštelára. Ale to, čo je pre každého z nás rovnaké, je mocné pôsobenie našich nevedomých programov a z nich vyplývajúce súčasné problémy, ktoré v majú v 90% prípadov zdroj v našej pôvodnej rodine (ja, otec, matka, súrodenci).

Našťastie neriešiteľné problémy neexistujú, neprekonateľnou zábranou môže byť len naša neochota pozrieť sa na to, čo nám v nás samých bráni žiť lepší život. Je jedno, akú metódu si zvolíte, vždy musíte urobiť jednu vec. Pozbierať odvahu a urobiť krok. Jediný krok k slobode…

Prihlásiť sa na kurz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.