Komu môžu pomôcť?

Komu môžu pomôcť?

Prečo sú užitočné?

Obdobie raného detstva je zdrojov mnohých našich súčasných problémov, ktoré nedokážeme prekonať, lebo ich príčiny sú pred nami skryté. Konštelačná dynamika klientovi umožňuje tieto skryté príčiny odhaliť a vidieť ich z nadhľadu, čím sa zároveň vytvárajú podmienky na ich odstránenie a liečenie vzťahov.

Podrobnejšie informácie o tejto metóde a jej účinkoch nájdete v tomto článku.

Ako to funguje?

Skupinová interakcia odhaľuje jadro problému klienta bez jeho priameho vplyvu a možnosti manipulovať obraz jeho vnútornej reality, čím obnažuje skryté programy ovplyvňujúce jeho súčasný život a zároveň mu poskytuje slobodnú voľbu zmeniť svoj prístup.


Ako to prebieha?

Členovia skupiny pre klienta predstavujú rôzne osoby či aspekty jeho problémových vzťahov v zástupných rolách. V praxi to vyzerá skoro ako malé dramatické predstavenie, kedy sa členovia skupiny vciťujú do pomenovaných postáv klienta a využitím konštelačnej dynamiky mu umožňujú vidieť skryté súvislosti a nové vhľady.

Priebeh konštelačného stretnutia je dopĺňaný kváziterapeutickými prvkami, ktoré majú členom skupiny uľahčiť spracovanie podnetov a podporiť ich rozhodnutia pre pozitívne zmeny.

Lektor je žiakom Jana Bíleho, absolvent výcviku systemických konštelácií

Komu môžu pomôcť?

Prihlásiť na kurz


Želám si dostávať novinky emailom.

Odoslaním prihlášky súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle GDPR. Viac informácií.