teší ma pomáhať ľuďom

Moje meno je Rastislav Ďurove (r. 1978) a už od detstva vo mne zrela túžba byť užitočný pre širší celok. Táto túžba sa v dospelosti naplno prejavila v občianskom aktivizme a organizovaní sebarozvojových aktivít pre verejnosť. Začínal som s jednoduchou prácou s liečivými energiami a masážami, neskôr do popredia vystúpili skôr vzdelávacie aktivity a poradenstvo.

V súčasnosti organizujem kurzy pre mužov, vediem konštelačné semináre zamerané na zlepšenie rodinných a partnerských vzťahov a prednášam na aktuálne mužsko-ženské témy, či o kľúčovom význame finančnej slobody v našej spoločnosti. Základ mojej práce tvorí metodika systemických konštelácií, ktorú často aplikujem nielen na konštelačných stretnutiach ale aj pri inej práci so skupinou, či pri individuálnych konzultáciách.

žijem bez predsudkov

Hoci som vyštudoval právo a desať rokov pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR, podmienky výkonu tejto práce pre mňa neboli napĺňajúce. Moje vnútorné volanie ma nasmerovalo do tretieho sektora do oblasti drogovej prevencie, osvety a pomoci, kde pôsobím doteraz ako najaktívnejší člen občianskeho hnutia RASTAMAMA.

Ako osobitný druh pomoci pre marginalizovnané skupiny poskytujem právne a sociálne poradenstvo pre osoby užívajúce drogy a ich blízke osoby. Aktívne sa venujem drogovej prevencii, všeobecnej osvete ako aj práci so zvládaním závislostí. Ako autor dekriminalizačného zákona pôsobím pri formovaní tolerantnejšieho postoja spoločnosti k zmene drogovej politiky na Slovensku za účelom znižovania škôd spojených s užívaním psychoaktívnych látok.

Čo o mne POVEDALI